Tag Archives: bình luận điểm mới của pgs ts đỗ văn đại

CUỐN SÁCH “BÌNH LUẬN KHOA HỌC NHỮNG ĐIỂM MỚI BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015”

CUỐN SÁCH  “BÌNH LUẬN KHOA HỌC NHỮNG ĐIỂM MỚI BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015” PGS TS ĐỖ VĂN ĐẠI Nội dung: Nhằm phổ biến các quy định mới của Bộ luật Dân sự (BLDS) 2015 và với mong muốn cung cấp cho bạn đọc tìm hiểu sâu hơn các quy định của pháp luật […]