sách TÀI LIỆU ÔN TẬP LUẬT HÌNH SỰ

60,000 

Tài liệu ôn tập môn Luật Hình sự (Tái bản lần thứ hai, có sữa chữa, bổ sung)  gồm 16 chương liên quan đến kiến thức Phần Chung và 4 chương liên quan đến những nhóm tội quan trọng nhất trong Phần các tội phạm của Bộ Luật Hình sự. Trong mỗi chương, tác giả kết cấu gồm các phần: Câu hỏi ôn tập; trách nhiệm khách quan; nhận định đúng/sai và bài tập tình huống.

Còn hàng

sách TÀI LIỆU ÔN TẬP LUẬT HÌNH SỰ
sách TÀI LIỆU ÔN TẬP LUẬT HÌNH SỰ

60,000