Hệ thống 52 án lệ Việt Nam

270,000 

Hệ thống 52 án lệ Việt Nam (hiện hành)
Tác giả: ThS. Quách Dương
NXB: Nhà xuất bản Lao Động
Phát hành: 7.2022
Sách khổ: 19x27cm
Số trang: 412 trang
Giá bìa: 385.000đ/cuốn

Còn hàng

Hệ thống 52 án lệ Việt Nam mới nhất
Hệ thống 52 án lệ Việt Nam

270,000