File xcel biểu thuế XNK 2023 theo công văn 5731/TCHQ-TXNK 29/12/2022

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI THỰC THI CÁC FTA NĂM 2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028.

NỘI DUNG  CÔNG VĂN :

I. Về phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế kể từ ngày 30/12/2022:

1. Về phân loại hàng hóa

2. Về áp dụng mức thuế

II. Tổ chức thực hiện

1. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan

2. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

3. Cục Thuế XNK

Phụ lục (Ban hành kèm theo điện khẩn số 04/ĐK ngày 30/12/2022 của Tổng cục Hải quan)

1. Nghị định số 112/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi Lê giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định VCFTA).

2. Nghị định số 113/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á-Âu và các quốc gia thành viên giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định VN-EAEU FTA).

3. Nghị định số 114/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định Thương mại Việt Nam – Cuba). 

4. Nghị định số 115/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định CPTPP).

5. Nghị định số 116/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (sau đây gọi tắt là EVFTA).

6. Nghị định số 117/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là UKVFTA).

7. Nghị định số 118/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định ACFTA).

8. Nghị định số 119/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2022 – 2017 (sau đây gọi tắt là Hiệp định AKFTA)

9. Nghị định số 120/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2022 – 2023 -2024 – 2025 – 2026 – 2027 – 2028 (sau đây gọi tắt là Hiệp định AJCEP).

10. Nghị định số 121/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN – Ốt-xtrây-lin – Niu Di lân giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định AANZFTA)

11. Nghị định số 122/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Ấn Độ giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định AIFTA).

12. Nghị định số 123/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định AHKFTA).

13. Nghị định số 124/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2022 – 2028 (sau đây gọi tắt là Hiệp định VJEPA).

14. Nghị định số 125/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định VKFTA).

15. Nghị định số 126/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định ATIGA)

16. Nghị định số 127/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dẫn Lào từ ngày 30/12/2022 đến ngày 04/10/2023 (sau đây gọi tắt là Hiệp định thương mại Việt Nam – Lào).

17. Nghị định số 129/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Kinh tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định RCEP).

FILE XCEL BIỂU THUẾ XNK 2023

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q0XEioBXc8yvkwpdlQ2o1qyM01M3YjWg/edit?usp=sharing&ouid=102372086226077832842&rtpof=true&sd=true

Mua sách Biểu thuế xnk 2023

Sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2023 – Song Ngữ Việt – Anh

Nhà Sách Tài Chính

  • Cung cấp số lượng lớn sách với đầy đủ thông tin hóa đơn VAT cho các đơn vị doanh nghiệp cá nhân và nhà nước!
  • Cam kết sản phẩm đúng mô tả đúng chất lượng
  • Chiết khấu cao
Mọi chi tiết xin vui lòng Liên Hệ Nhà sách tài chính
ĐT: 0931307898
Website: sachtaichinh.org   ;  Email: [email protected]
Bài viết liên quan