Showing all 8 results

Sách biểu thuế xuất nhập khẩu

Cung cấp sách thuế ,biểu thuế mới nhất theo nghị định mới của chính phủ.

Cập nhật cho đơn vị cá nhân,doanh nghiệp

Nhà sách tài chính

- 22.39%

Sách Thuế- Biểu thuế XNK

Sách biểu thuế 2021

670,000  520,000 
- 22.39%
670,000  520,000 
- 22.39%
670,000  520,000 
- 22.22%
450,000  350,000 
- 24.05%
395,000  300,000 
- 22.39%
670,000  520,000 
- 22.39%
670,000  520,000 
- 19.77%