hoi-dap-quan-ly-cac-tinh-huong-dat-dai

HỎI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

HỎI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Giới thiệu sách hỏi đáp các tình huống mới nhất về quản lý đất đai góp phần phổ biến những kiến thức pháp luật về đất đai cho các cơ quan, tổ chức, cho cán bộ quản lý, cho người dân tách thửa, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và bồi thường, giải tỏa, Sách hỏi đáp các tình huống mới về chính sách, pháp luật quản lý đất đai

Both comments and trackbacks are currently closed.