Quy định đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo CPTPP

Vay tiền online

Thông tư 04/hngười nào0hngười nào0/TT-BCT gồm 9 điều, với nội dung: Quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo cam kết tại Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); đối tượng ứng dụng là thương nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam, những tổ chức, tư nhân liên quan tới nhập khẩu ô tô; quy định chủng loại, mã HS và số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu từng năm…

Trong đó, theo Điều 4 về phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan, thông tư quy định: hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo quy định tại Điều 3 của thông tư được phân giao trên hạ tầng đấu giá; đối tượng tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan là thương nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bên cạnh đó, tại Điều 5, thông tư quy định, đối với ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan, cụ thể: Ô tô đã qua sử dụng là ô tô đã được đăng ký lưu hành tại nước xuất khẩu trước lúc về tới cửa khẩu Việt Nam theo quy định của pháp luật; ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan quy định tại Điều 3 của thông tư phải đáp ứng quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP và phải mang Giđó chứng thực xuất xứ lúc làm thủ tục nhập khẩu.

Đồng thời, ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan quy định tại Điều 3 của thông tư phải đáp ứng những quy định của pháp luật hiện hành về quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô, những quy định về cửa khẩu nhập khẩu ô tô. Chủng loại ô tô nhập khẩu phải thích hợp với nội dung của Giđó phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định của pháp luật.

Về nguyên tắc đấu giá, Điều 6 quy định: Nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá hạn ngạch thuế quan phải thực hiện theo quy định về pháp luật bán đấu giá; phiên đấu giá được tổ chức vào quý I hàng năm và mang thể kéo dài thời kì tổ chức đấu giá tùy trường hợp cụ thể, nhưng tối đa ko muộn quá ngày một5/4.

Ngoài ra, Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng được Bộ Công thương thành lập để quản lý việc đấu giá. Chủ tịch Hội đồng đấu giá ban hành quy chế đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng; hạn ngạch thuế quan được phân ủy quyền thương nhân theo thứ tự bỏ giá từ cao tới thấp.

Về phiên đấu giá và những thủ tục nộp hồ sơ đấu giá được quy định phải công bố rộng rãi trên những phương tiện thông tin đại chúng ít nhất 30 ngày trước ngày đấu giá. Bên cạnh đó, thông tư yêu cầu, Hội đồng đấu giá ko yêu cầu mức bỏ giá tối thiểu để tham gia hoặc nhận phân bổ hạn ngạch thông qua đấu giá; tên những thương nhân trúng đấu giá, giá trúng đấu giá và lượng hạn ngạch phân giao được công khngười nào qua những phương tiện thông tin đại chúng trong vòng một4 ngày sau phiên đấu giá.

Về thông tin kết quả đấu giá, thông tư quy định, trong vòng một4 ngày kể từ ngày mang kết quả đấu giá của Hội đồng đấu giá, Bộ Công thương mang văn bản thông tin giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng cho thương trúng đấu giá.

Đối với quy định thủ tục nhập khẩu, tại Điều 8, thông tư quy định, thương nhân nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng là doanh nghiệp đã được Bộ Công thương cấp giđó phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định của pháp luật; trường hợp thương nhân tham gia đấu giá và trúng đấu giá nhưng ko mang Giđó phép kinh doanh nhập khẩu ô tô thì ủy thác cho doanh nghiệp mang Giđó phép kinh doanh nhập khẩu ô tô thực hiện nhập khẩu.

Cũng theo thông tư, Bộ Công thương yêu cầu, lúc làm thủ tục nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo hạn ngạch thuế quan, ngoài việc thực hiện những thủ tục nhập khẩu theo quy định hiện hành, thương nhân phải xuất trình văn bản của Bộ Công thương thông tin quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng cho cơ quan thương chính.

Còn những quy định về bảo hành, bảo dưỡng, triệu hồi xe ô tô được thực hiện theo Nghị định số mộtmột6/hngười nào0một7/NĐ-CP của Chính phủ./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *