Hà Nội dừng hoạt động tất cả các tuyến xe buýt từ ngày 28/3 – 15/4

Vay tiền online

Cụ thể, Transerco giới hạn hoạt động tất cả 65 tuyến xe buýt từ 0 giờ ngày hngười nào8/3 tới hết ngày một5/4/hngười nào0hngười nào0 (tùy thuộc vào diễn biến phòng chống dịch và theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, tổng doanh nghiệp sẽ mang thông tin hướng dẫn cụ thể sau).

Transerco yêu cầu những đơn vị hoạt động buýt chịu trách nhiệm xây dựng phương án và triển khngười nào kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, đặc trưng trong công việc phòng chống cháy nổ tại đơn vị; phvòng biến, quán triệt nội dung thông tin về tạm giới hạn hoạt động tới người lao động; tăng cường công việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; thông tin cho người lao động hiểu và hợp tác với chủ trương chung của thành thị trấn, đồng thời sẵn sàng đi làm trở lại ngay lúc mang yêu cầu của thành thị trấn.

Các đơn vị hoạt động xe buýt chủ trì thị trấni hợp với ban kỹ thuật kỹ thuật thực hiện công việc duy trì chất lượng phương tiện, đảm bảo sẵn sàng phương tiện hoạt động tốt lúc vận hành trở lại; thị trấni hợp với ban tài chính ngân sách triển khngười nào những công việc liên quan tới người lao động theo quy định.

Các trung tâm phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cùng thông tin cho cán bộ công viên chức biết về chủ trương giới hạn hoạt động xe buýt của thành thị trấn; chủ động xây dựng kế hoạch trực của những phòng ban để hoàn thiện những nội dung công việc còn dở dang và thực hiện những công việc đột xuất (nếu cần).

Trung tâm quản lý chất lượng nhà sản xuất tăng cường trực đường dây nóng trong những ngày đầu giới hạn hoạt động xe buýt để tư vấn những thắc mắc của người dân; thực hiện thông tin, tư vấn cho hành khách về việc giới hạn hoạt động trên website, phần mềm tyênbus.vn và qua đường dây nóng.

Trước đó, nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-một9, từ ngày hngười nàohngười nào/3, Transerco đã giảm 900 lượt xe trên hngười nào8 tuyến buýt, tương đương hngười nàomột,3phần trăm số chuyến lượt./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *