Hạ cấp độ kiểm tra nhập khẩu với hai sản phẩm nguyên liệu sữa bột từ Phần Lan

Vay tiền online

Cụ thể, Bộ Công thương thông tin ứng dụng phương thức rà soát nhà nước chuyển từ phương thức rà soát chặt sang rà soát thông thường về an toàn thực phẩm đối với hngười nào sản phẩm sữa bột vật liệu nhập khẩu Valio Eila Lactose Free Whole Milk Powder và Valio Eila Lactose Free Skyên ổnmed Milk Powder do Phần Lan sản xuất kể từ 3một/3/hngười nào0hngười nào0.

Thông báo của Bộ Công thương nêu rõ, ngày hngười nàohngười nào/8/hngười nào0một8, Bộ này với công văn số 678một/BCT-KHCN gửi Tổng cục Hải quan thông tin những cơ quan rà soát nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ Công thương chỉ định sẽ ứng dụng phương thức rà soát chặt về an toàn thực phẩm đối với hngười nào sản phẩm sữa bột vật liệu nhập khẩu Valio Eila Lactose Free Whole Milk Powder và Valio Eila Lactose Free Skyên ổnmed Milk Powder do Phần Lan sản xuất.

Trong thời kì ứng dụng phương thức rà soát chặt (từ hngười nào0/8/hngười nào0một8 tới nay) hngười nào sản phẩm sữa bột vật liệu nhập khẩu từ Phần Lan nêu trên đều đạt yêu cầu đối với thực phẩm nhập khẩu. Bên cạnh đó, trong thời kì này với hngười nào lô ko bảo đảm toàn thực phẩm đã được thu hồi và tiêu hủy theo quy định tại Điều 55 Luật An toàn thực phẩm.

Quyết định này của Bộ Công thương thực hiện căn cứ theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều một7 Nghị định một5/hngười nào0một8/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm về việc ứng dụng phương thức rà soát đối với thực phẩm nhập khẩu,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *