Giải ngân vốn đầu tư công tích cực trong quý I

Vay tiền online

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I/hngười nào0hngười nào0 đạt mức tăng thấp nhất trong gingười nào đoạn hngười nào0một6 – hngười nào0hngười nào0, do tác động tiêu cực của dịch Covid-một9. Tuy nhiên, vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước quý I/hngười nào0hngười nào0 đạt mức tăng khá là một3,hngười nàophần trăm kế hoạch năm, mặc dù kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm hngười nào0hngười nào0 cao hơn một8phần trăm so với năm hngười nào0một9 và tăng một6,4phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu tích cực phản ánh kết quả việc Chính phủ thực hiện quyết liệt những giải pháp xúc tiến nhận tiền khoản vay vốn đầu tư công.

Cụ thể, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I/hngười nào0hngười nào0 theo giá hiện hành ước tính đạt 367,9 nghìn tỷ đồng, tăng hngười nào,hngười nàophần trăm so với cùng kỳ năm trước và bằng 3mộtphần trăm GDP (tốc độ tăng vốn đầu tư toàn xã hội quý I năm hngười nào0một6 tăng một0,9phần trăm; năm hngười nào0một7 tăng 9,5phần trăm; năm hngười nào0một8 tăng một0phần trăm; năm hngười nào0một9 tăng 9,mộtphần trăm). Trong đó vốn khu vực nhà nước đạt mộtmộthngười nào,một nghìn tỷ đồng, chiếm 30,5phần trăm tổng vốn và tăng 5,8phần trăm; khu vực ngoài nhà nước đạt một66,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 45,hngười nàophần trăm và tăng 4,hngười nàophần trăm; khu vực với vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 89,3 nghìn tỷ đồng, chiếm hngười nào4,3phần trăm và giảm 5,4phần trăm.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính tới ngày hngười nào0/3/hngười nào0hngười nào0 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và trị giá góp vốn, sắm cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt sắp 8,6 tỷ USD, giảm hngười nào0,9phần trăm so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó với 758 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 5,5 tỷ USD, giảm 3,4phần trăm về số dự án và tăng 44,8phần trăm về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; hngười nào36 lượt dự án đã cấp phép từ những năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt một,một tỷ USD, giảm một8phần trăm; hngười nào.5hngười nào3 lượt góp vốn sắm cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng trị giá góp vốn sắp hngười nào tỷ USD, giảm 65,6phần trăm, bao gồm: 455 lượt góp vốn, sắm cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với trị giá góp vốn là 0,7một tỷ USD và hngười nào.068 lượt nhà đầu tư nước ngoài sắm lại cổ phần trong nước mà ko làm tăng vốn điều lệ với trị giá một,hngười nào5 tỷ USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện quý I/hngười nào0hngười nào0 ước tính đạt 3,9 tỷ USD, giảm 6,6phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 3 tháng đầu năm hngười nào0hngười nào0 với hngười nào7 dự án được cấp mới giđấy chứng thực đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là hngười nàohngười nào,9 triệu USD; với 6 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm hngười nào6,4 triệu USD. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 49,3 triệu USD.

Theo ông Nguyễn Việt Phong – Vụ trưởng Vụ Thống kê xây dựng và vốn đầu tư (Tổng cục Thống kê), vốn đầu tư xác nhận tiền khoản vay tăng khá trong quý I là do những giải pháp đồng bộ của Chính phủ ngay từ đầu năm. Thay vì giao vốn theo gingười nào đoạn như mọi năm, năm nay thực hiện giao vốn hết ngay từ đầu năm. Bên cạnh đó, Luật Đầu tư (sửa đổi) đã cắt giảm, thuần tuý hoá nhiều thủ tục, tạo thuận lợi hơn cho nhận tiền khoản vay đầu tư công. 

Với khu vực ngoài nhà nước, vốn đầu tư với sự sụt giảm mạnh do hoạt động của cùng đồng doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh Covid-một9. Nhiều hoạt động tìm kiếm, xúc tiến đầu tư đã bị hoãn, huỷ, nhiều dự án sản xuất cầm chừng vì thiếu chuyên gia quản lý, do bị nhữngh ly hoặc chưa thể quay lại làm việc./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *