Gia Lai: Nhiều đơn vị áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng

Vay tiền online

Theo ông Thành, việc đặt ra mục tiêu phấn đấu thực hiện đấu thầu qua mạng là nhằm sáng tỏ thông tin, tiết kiệm giá thành, tăng tính khó khăn trong công việc đấu thầu.

Ngay từ đầu năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã mang văn bản đề nghị những sở, ban, nghình và những chủ đầu tư trên khu vực tăng cường triển khngười nào thực hiện Thông tư số mộtmột/hngười nào0một9/TT-BKhợp độngT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc phân phối, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình vận dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Theo đó, công khngười nào hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia dù gói thầu ko vận dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng thường xuyên trao đổi với những chủ đầu tư và đơn vị liên quan để trả lời những vướng mắc về đấu thầu hoặc tổ chức những cuộc họp để xin ý kiến UBND tỉnh xử lý những tình huống trong đấu thầu. Qua đó đã góp phần tạo điều kiện để những địa phương, đơn vị, chủ đầu tư quán triệt và thống nhất trong quá trình thực hiện những quy định của Nhà nước về đấu thầu qua mạng.

Ông Thành cho biết thêm, hiện nay đối với cấp tỉnh phần to những dự án đều đã vận dụng hình thức đấu thầu qua mạng tương đối thuận lợi, hiệu quả rất tích cực. Riêng đối với cấp quận, thị xã, vẫn còn tình trạng chủ đầu tư, doanh nghiệp vẫn còn e ngại, chưa muốn vận dụng hình thức đấu thầu qua mạng, chưa nhiệt tình tham gia vì nhiều lý do…

Theo ông Thành, mục tiêu cuối cùng của việc đấu thầu được thực hiện qua mạng nhằm đi tới xóa bỏ tối đa nhóm lợi ích, tham nhũng, lãng phí, xóa bỏ tình trạng nhà thầu, doanh nghiệp giữ thói quen “đi cửa sau” chạy chọt, thông thầu…tâm lý e ngại, ko muốn vận dụng đấu thầu qua mạng.

Năm hngười nào0hngười nào0, Gia Lngười nào đẩy mạnh tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ những gói thầu vận dụng hình thức đấu thầu rộng rãi đối với những doanh nghiệp, nhà thầu trên cả nước, trong đó khuyến khích những dự án to, doanh nghiệp to tham gia, trừ trường hợp những gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc những gói thầu mang tính đặc thù. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *