Đầu tháng 3/2020, Hoa Kỳ sẽ đánh giá an toàn thực phẩm cá tra Việt Nam

Vay tiền online

Bộ NN&PTNT cho biết, lần này FSIS sẽ giám định hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cá thuộc bộ Siluriformes (cá da trơn), trong đó chủ yếu là cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Trước đó, tháng 5/hngười nào0một8, FSIS đã tới vùng nuôi cá tra ở ĐBSCL giám định và ghi nhận việc thực thi hệ thống kiểm soát ATTP trong quá trình sản xuất (SX), chế biến, xuất khẩu (XK) cá tra Việt Nam hoàn toàn đáp ứng những quy định của Hoa Kỳ.

Sau lúc FSIS công bố dự thảo xác nhận hệ thống của Việt Nam và xin ý kiến công chúng, tới cuối tháng một0/hngười nào0một9, USDA đã chính thức công bố quyết định xác nhận tương đương hệ thống kiểm soát ATTP cá da trơn của Việt Nam XK sang Hoa Kỳ.

Còn theo Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT), trước đó đoàn công việc Bộ NN&PTNT đã rà soát, rà soát thực địa từ vùng nuôi cá tra và hệ thống những nhà máy chế biến thủy sản của một3 doanh nghiệp (DN) ở ĐBSCL cho thđấy, nghề nuôi cá tra ở ĐBSCL đã đạt nhiều bước tiến mới.

Hiện một0/một0 tỉnh/thành với vùng nuôi cá tra với kế hoạch phòng chống dịch bệnh. Mặt khác thực hiện quan trắc kiểm soát môi trường nước, Tổng cục Thủy sản và Ủy hội sông Mekong thực hiện quan trắc tại những điểm đầu nguồn sông Mekong. Các địa phương đảm nhiệm quan trắc vùng nuôi, còn cơ sở vật chất ao nuôi thì quan trắc tại những ao nuôi. Riêng về thức ăn thủy sản cho cá tra: một00phần trăm cơ sở vật chất SX thức ăn công nghiệp được rà soát, chứng thực đủ điều kiện SX kinh doanh và một00phần trăm cơ sở vật chất nuôi sử dụng thức ăn công nghiệp.

Để kiểm soát yếu tố đầu vào, một00phần trăm DN chế biến với vùng nuôi cá tra thương phẩm riêng hoặc sắm vật liệu từ cơ sở vật chất nuôi gia công hoặc liên kết chuỗi. một00phần trăm cơ sở vật chất nuôi được kiểm soát về ATTP theo Luật ATTP, 70phần trăm diện tích cơ sở vật chất nuôi đạt chứng thực GAP. Trong đó, đáp ứng điều kiện truy xuất nguồn gốc với 4.860 ao nuôi được cấp mã số nhận diện, quản lý phần mềm trên website (http://dulieucatra.mard.gov.vn/General/login/default.aspx).

Bộ NN&PTNT cũng khẳng định, Hoa Kỳ đã xác nhận sản phẩm cá tra Việt Nam SX tương đương trình độ quốc tế. Cả quá trình SX, thu hoạch, vận chuyển, sơ chế, chế biến Việt Nam làm rất tốt ở trình độ cao.

Khi Hoa Kỳ tiến hành rà soát lần thứ hngười nào cũng là thời cơ để Việt Nam rà soát, cơ cấu lại SX cao hơn để sắp tới với thêm nhiều DN XK cá tra sang Hoa Kỳ hưởng thuế suất bằng 0phần trăm, phát huy lợi thế tiềm năng rất to.

Để chuẩn bị đón đoàn công việc của Hoa Kỳ, Bộ NN&PTNT yêu cầu DN rà soát, cải thiện điều kiện đảm bảo ATTP, chương trình quản lý chất lượng và hồ sơ thực hiện trong toàn bộ quá trình SX, vận chuyển, sơ chế, chế biến cá tra XK sang Hoa Kỳ.

Các DN chủ động cử cán bộ thị trấni hợp với cơ quan quản lý nuôi trồng ở địa phương để rà soát điều kiện đảm bảo ATTP, hồ sơ quản lý ao nuôi tại những cơ sở vật chất sản xuất vật liệu cho nhà máy chế biến. Đối với DN với lô hàng bị FSIS cảnh báo, cần lưu trữ đầy đủ hồ sơ, bao gồm văn bản cảnh báo, báo cáo khảo sát nguyên nhân, kết quả thực hiện những giải pháp khắc phục và những chứng cớ cụ thể để chứng minh./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *