Chính phủ yêu cầu xác định lộ trình phổ cập smartphone để người dân chuyển sang sử dụng

Vay tiền trả góp

Cùng yêu cầu thẩm định tác động việc tắt sóng mạng di động hngười nàoG, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng chỉ đạo Bộ TT&TT xác định rõ lộ trình thích hợp với phổ cập smartphone giá rẻ (tương thích 5G) bảo đảm thuận lợi cho người dân.

Bộ TT&TT được yêu cầu xác định rõ lộ trình thích hợp với phổ cập điện thoại thông minh giá rẻ (tương thích khoa học 5G) bảo đảm thuận lợi cho người dân sử dụng những nhà sản xuất số (Ảnh minh họa: Internet)

Hôm nay, ngày hngười nào0/3/hngười nào0hngười nào0, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã mang ý kiến chỉ đạo về đề nghị phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia tới năm hngười nào0hngười nào5, định hướng tới năm hngười nào030 của Bộ TT&TT. Dự thảo Chương trình này được Bộ TT&TT trình Thủ tướng Chính phủ ngày mộtmột/3 vừa qua.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ TT&TT giải trình rõ việc đề nghị thay đổi từ Đề án Chuyển đổi số quốc gia thành Chương trình Chuyển đổi số quốc gia tới năm hngười nào0hngười nào5, định hướng tới năm hngười nào030; làm rõ sự khác biệt giữa Chương trình này với Đề án xây dựng Chính phủ điện tử gingười nào đoạn hngười nào0hngười nàomột – hngười nào0hngười nào5, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử gingười nào đoạn hngười nào0hngười nàomột-hngười nào0hngười nào5, định hướng tới hngười nào030.

Bộ TT&TT sẽ bổ sung, làm rõ phương pháp xác định, đo lường những mục tiêu cụ thể của từng gingười nào đoạn, trong đó tập trung vào những mục tiêu phát triển kinh tế số, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và gắn kết trách nhiệm của những bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT cũng được yêu cầu bổ sung chuyển đổi số trong những ngành sản xuất, thương nghiệp (ứng dụng khoa học sản xuất, nhà máy thông minh, thương nghiệp điện tử…), ưu tiên những ngành chuyển đổi số tác động trực tiếp tới đời sống của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như: ô nhiễm môi trường, dự đoán thiên tngười nào, lao động, việc làm…; đồng thời, làm rõ những giải pháp bảo vệ thông tin dữ liệu tư nhân.

Đáng chú ý, theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, Bộ TT&TT thực hiện rà soát, thuyết minh, thẩm định tác động về việc tắt sóng mạng di động khoa học cũ, xác định rõ lộ trình thích hợp với phổ cập điện thoại thông minh giá rẻ (tương thích khoa học 5G) bảo đảm thuận lợi cho người dân sử dụng những nhà sản xuất số.

Lược bỏ những nhiệm vụ, đề án đã và đang triển khngười nào, nghiên cứu bổ sung chức năng, tăng năng lực đối với những Trung tâm, đơn vị hiện mang (như Trung tâm liên kết về nhữngh mệnh công nghiệp 4.0 tại Việt Nam…) thay vì xây dựng mới Trung tâm nghiên cứu và đổi mới thông minh chuyển đổi số quốc gia; đồng thời, điều chỉnh cấu trúc, bố cục, ko đưa những nội dung mang tính lý luận (về bối cảnh, thách thức, thời cơ, phương pháp tiếp cận) trong dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Phó thủ tướng chỉ đạo, để bảo đảm kinh phí thực hiện, sự thích hợp của những nhiệm vụ với phạm vi quản lý nhà nước về nghình, ngành, Chương trình Chuyển đổi số quốc gia cần xác định rõ vốn đầu tư (trong đó mang vốn đầu tư đầu tư phát triển); phân kỳ đầu tư; lựa chọn ngành ưu tiên, cơ quan, đơn vị triển khngười nào thí điểm trước lúc triển khngười nào diện rộng…đề nghị lđó ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về những nội dung này.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ TT&TT lđó ý kiến của những Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội để hoàn thiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia tới năm hngười nào0hngười nào5, định hướng tới năm hngười nào030 trước lúc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Thời gian trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày một5/4/hngười nào0hngười nào0.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *