Bộ Y tế đề nghị cung cấp số lượng và giá bán vật tư y tế phòng dịch Covid-19

Vay tiền online

Bộ Y tế giám định cao sự nỗ lực, trách nhiệm xã hội của những đơn vị cung ứng vật tư y tế trong thời kì vừa qua đã vượt qua những trắc trở để bảo đảm nguồn cung vật tư y tế cho nghình Y tế và nhu cầu của người dân trong phòng, chống dịch Covid-một9.

Tại Thông báo số mộthngười nàohngười nào/TB-VPCP ngày hngười nào4/3/hngười nào0hngười nào0 của Văn phòng Chính phủ thông tin kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-một9, trong đó Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Y tế chủ trì, thị trấni hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công thương quyết định việc sắm sắm khẩu trang y tế, bảo đảm phân phối đủ cho cơ sở vật chất y tế; đồng thời Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu những doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế chỉ cung ứng khẩu trang cho Bộ Y tế và cơ sở vật chất y tế.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, để bảo đảm khẩu trang cung ứng cho những cơ sở vật chất y tế, đáp ứng kịp thời cho công việc phòng, chống dịch Covid-một9, Bộ Y tế đề nghị những đơn vị nói trên bán cho Bộ Y tế tối thiểu 70phần trăm số lượng khẩu trang y tế sản xuất được và một số loại vật tư y tế khác mà tổ chức sản xuất (nếu sở hữu) như: khẩu trang N95 (hoặc tương đương), bộ y phục chống dịch 7 món, bộ Tyvek (hoặc tương đương), sinh phẩm chẩn đoán (test kit) theo bản chào giá (knngười nào lưngm thuyết minh cơ cấu giá) và số lượng những mặt hàng bán cho Bộ Y tế từ tháng 3 tới tháng 5/hngười nào0hngười nào0 (số còn lại yêu cầu những tổ chức chỉ bán cho những cơ sở vật chất y tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ).

Bản chào giá và thuyết minh cơ cấu giá đề nghị gửi về Bộ Y tế trước 9h ngày 3một/3/hngười nào0hngười nào0, liên hệ cụ thể: Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Y tế), số một38A Giảng Võ- Quận Ba Đình, Hà Nội./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *