CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI MÔI TRƯỜNG
Tác giả : CỤC CẢNH SÁT PCTP VỀ MÔI TRƯỜNG
Năm xuất bản : 2012
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 1.5 kg
Hình thức bìa : cứng
Số trang : 700
Giá :395.000   VNĐ

 SÁCH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI MÔI TRƯỜNG


 
Nội dung cuốn sách gồm các phần quan trọng sau:

PHẦN I. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI 
CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÍ

 • Kiến thức về ô nhiễm không khí - Các nguồn gây ô nhiễm không khí -Các tác hại của ô nhiễm không khí -Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí. -Tiêu chuẩn đánh giá ô nhiễm không khí.
 •  

CHƯƠNG II. HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM.

 • Vấn đề ô nhiễm môi trường khu đô thị. -Các biện pháp xử lý, giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường không khí. -Kiểm toán nguồn thải. -Các biện pháp kiểm soát (xử lý và giảm thiểu) nguồn ô nhiễm công nghiệp.


CHƯƠNG III. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ BỤI. 

 • Khái quát về xử lý bụi -Phương pháp xử lý bụi dựa vào lực trọng trường. -Phương pháp xử lý bụi dựa vào lực ly tâm. -Phương pháp xử lý bụi bằng màng lọc, túi lọc. -Phương pháp xử lý bụi bằng dàn mưa. -Lọc bụi tĩnh điện.-Phương pháp sục khí qua chất lỏng (nước) – phương pháp sủi bọt. -Phương pháp rửa khí ly tâm -Phương pháp rửa khí kiểu Venturi. -Rửa khí kiểu dòng xoáy.-Rửa khí kiểu đĩa quay.
 •  

CHƯƠNG IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ HƠI VÀ KHÍ ĐỘC.

 • Xử lý khí và hơi bằng phương pháp tiêu hủy.-Phương pháp ngưng tụ.-Xử lý hơi và khí thải bằng phương pháp hấp phụ.-Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ.-


CHƯƠNG V. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ MỘT SỐ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP

 • Xử lý khí lưu huỳnh dioxit (SO2) -Xử lý khí ni tơ oxit (NOX)-Xử lý đồng thời SO2 và NOX -Xử lý nối tiếp NOX và NOX -Xử lý khí H2S -Làm sạch khí trong sản xuất gang ở lò cao.-Làm nguội và làm sạch khí trong lò thổi oxy.


PHẦN II. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI


CHƯƠNG VI. NƯỚC VÀ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC.

 1. Nước tự nhiên.-Nước thải-Các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước-Ảnh hưởng các việc ô nhiễm nguồn nước tới môi trường sống-Phân loại nước thải-Các cấp độ xử lý-Các tiêu chuẩn chất lượng nước.
 2.  

CHƯƠNG VII. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC VIỆT NAM

 1. Nước mặt -Môi trường khu công nghiệp-Đánh giá diễn biến môi trường nước dưới đất.-Đề xuất các giải pháp BVMT nước.
 2.  

CHƯƠNG VIII. TIẾN TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI (Xử lý sơ bộ)

 1. Lọc qua và lắng tụ.-Loại tạp chất nổi -Lọc
 2. Tách các hạt lơ lửng dưới tác dụng của lực ly tâm và lực nén ép.


CHƯƠNG IX. XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ

 1. Phương pháp đông tụ và keo tụ.-Tuyển nổi-Hấp phụ-Trao đổi ion-Thẩm thấu ngược và siêu lọc.
 2. Nhả hấp thụ, tẩy uế và khử khí độc.-Các phương pháp điện hóa.-Trích li


CHƯƠNG X. XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC.

 1. Trung hòa.-Oxi hóa khử.-Loại các ion kim loại nặng.


CHƯƠNG XI. XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA SINH

 1. Tình hình chung -Nguyên lý chung của quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học.
 2. Sự phát triển của tế bào và động học của phản ứng enzim.-Ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau lên tốc độ oxy hóa sinh hóa. -Cấu trúc của các chất ô nhiễm và bùn hoạt tính. -Các phương pháp hiếu khí.
 3. Xử lý nước thải bằng phương pháp lọc và đĩa quay sinh học.


CHƯƠNG XII. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

 1. Nước thải – tác nhân gây ô nhiễm -Xây dựng tiêu chí đánh giá công nghệ xử lý nước thải đô thị.
 2. Công nghệ xử lý nước thải nhuộm.-Xử lý nước thải thuộc da.-Xử lý nước thải sản xuất DOP.
 3. Công nghiệp rượu bia.-Công nghiệp đường – bột-Công nghiệp giấy-Công nghiệp hóa chất
 4. Công nghệ xử lý nước thải làng nghề-Xử lý nước thải chăn nuôi heo-Các xí nghiệp giết mổ (lò mổ).
 5. Xử lý nước thải sản xuất thuốc trừ sâu-Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện
 6. Xử lý nước rỉ mới-Giới thiệu pilot xử lý nước sông Tô Lịch – Hà Nội.


CHƯƠNG XIII. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

 1. Những khái niệm căn bản-Tác động của chất thải rắn đến sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái.
 2. Hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị trên thế giới. -Hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị ở Việt Nam
 3. Yêu cầu chung trong quản lý chất thải rắn ở các đô thị Việt Nam.


CHƯƠNG XIV. THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ TRUNG CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ.

 1. Thu gom, phân loại và lưu giữ chất thải rắn.-Thu gom, vận chuyển chất thải rắn ra khỏi nhà ở và các công trình xây dựng-Thu gom, tập trung và vận chuyển CTR đô thị đến cơ sở xử lý.-Thu gom rác, tưới rửa đường phố, sân bãi.-Công nghệ và thiết bị hút chuyển phân xí tự hoại


CHƯƠNG XV. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

 1. Khái quát chung-Xử lý chất thải rắn tại nguồn.-Xử lý sơ bộ chất thải rắn đô thị (xử lý trung gian CTR)
 2. Xử lý chất thải rắn bằng công nghệ ép, nén kiện.-Phương pháp ổn định chất thải rắn bằng công nghệ Hydromex.-Xử lý rác thải bằng phương pháp thiêu đốt-Xử lý sinh học chất thải rắn – công nghệ sản xuất, phân compost.-Tái chế, thu hồi tài nguyên từ các quá trình xử lý chất thải rắn.-Quy hoạch xây dựng thải rắn


CHƯƠNG XVI. BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN HỢP VỆ SINH

 1. Khái quát chung.-Phân loại bãi chôn lấy CTR hợp vệ sinh.-Lựa chọn vị trí và thiết kế bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh.-Thu gom và xử lý khí rác.-Thu gom và xử lý nước rác trong bãi chôn lấp chất thải HVS.
 2. Các quy định trong xây dựng, vận hành, tái sử dụng bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh.


CHƯƠNG XVII. THU HỒI, TÁI CHẾ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ

 1. Cơ hội thu hồi, tái chất vật liệu thải-Hệ thống quá trình thu hồi vật liệu thô và các sản phẩm chuyển hóa.
 2. Hoạt động thu hồi, tái chế và tái sử dụng phế liệu trên thế giới và Việt Nam


CHƯƠNG XVIII. THIẾT KẾ VÀ VẬN HÀNH CÁC CÔNG TRÌNH LƯU GIỮ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI.

 1. Thu gom, đóng gói và dán nhãn chất thải nguy hại.-Vận chuyển chất thải nguy hại.-Tiêu chuẩn của một số nước về lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại.-Thiết kế kho bãi-Hệ thống phân loại – quy định về lưu trữ, bảo quản và đổ thải.-Lựa chọn loại nhà máy xử lý chất thải nguy hại.


CHƯƠNG XIX. LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN THÍCH HỢP

 1. Mục đích xử lý chất thải rắn-Các công nghệ xử lý chất thải rắn.-Đánh giá sơ bộ tình hình áp dụng các công nghệ xử lý CTR tại các đô thị nước ta.-Giới thiệu dự án “ Xây dựng hệ thống xử lý chất thải công nghiệp phát điện tại Nam Sơn – Hà Nội” thực hiện bằng nguồn viện trợ của tổ chức NEDO – Nhật Bản.
 2. Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải thích hợp

PHỤ LỤC 1. MỘT SỐ QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG -PHỤ LỤC 2... TÀI LIỆU THAM KHẢO


Sách đẹp, BÌA CỨNG, khổ 20*28 cm, dày 700 trang, Giá BÌA: 395.000đ. GIÁ BÁN: 380.000 - Nộp lưu chiểu quý II / 2012. 
          

 Chi tiết liên hệ: Ms: Hoa - 0917 797 800

Công ty cổ phần sách kế toán tài chính

(Phát hành toàn quốc – giao hàng tận nơi -  có hóa đơn tài chính)

Địa chỉ : 257/8 Phạm Đăng Giảng, Quận Bình Tân, TPHCM 
Điện thoại :
Tel  (08)5.428.9533 – 0917.797.800 
Website: www.sachtaichinh.org - Email: ttsachphapluatchinhtri@gmail.com

Sách cùng loại:
Luật bảo vệ môi trường - nhiệm vụ trọng tâm và biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả
Tác giả : NXB Lao Động
Năm xuất bản : 2018
Kích thước : 20x28
Trọng lượng : 1.5kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 450
Giá :270.000   VNĐ

Luật bảo vệ môi trường - Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Tác giả : NXB Lao Động
Năm xuất bản : 2018
Kích thước : 20x28
Trọng lượng : 1.5kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 400
Giá :270.000   VNĐ

Luật bảo vệ môi trường và chính sách pháp luật liên quan đến chất thải, nước, khí thải, mức xử phạt
Tác giả : NXB HỒNG ĐỨC
Năm xuất bản : 2017
Kích thước : 20 x 28 cm
Trọng lượng : 1 kg
Hình thức bìa : Mềm
Số trang : 450
Giá :250.000   VNĐ

Luật bảo vệ môi trường – Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh
Tác giả : NXB LAO ĐỘNG
Năm xuất bản : 2017
Kích thước : 20 x 28 cm
Trọng lượng : 1 kg
Hình thức bìa : Mềm
Số trang : 450
Giá :245.000   VNĐ

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2016 VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN XỬ LÝ VI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG, GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG, QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG (SONG NGỮ)
Tác giả : NXB HỒNG ĐỨC
Năm xuất bản : 2016
Kích thước : 20 x 28 cm
Trọng lượng : 1 kg
Hình thức bìa : Mềm
Số trang : 450
Giá :350.000   VNĐ

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2014 - QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG & CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH MỚI NHẤT
Tác giả : NXB LAO ĐỘNG
Năm xuất bản : 2014
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 1.5 kg
Hình thức bìa : Mềm
Số trang : 500
Giá :350.000   VNĐ

Bán hàng trực tuyến Ms. Hoa
0917.797.800
(08)5.428.9533
ttsachphapluatchinhtri@gmail.com
Kinh doanh Mr. Dũng
(08)5.428.9533
ttsachphapluatchinhtri@gmail.com
Chi Nhánh HÀ NỘI Mr. Hải
0912.457.239
ttsachphapluatchinhtri@gmail.com
Số người online:
Số lượt truy cập: 6810159
CÔNG TY CP SÁCH TÀI CHÍNH Địa chỉ :757/29 Quang Trung, P. 12, Quận Gò Vấp, TPHCM Điện thoại :Tel (08)5 428 9533 – 091 797 800 Fax: (08)5 428 9533 Link liên kết: sách bộ luật hình sự 2016, sách sổ tay công tác đảng 2016, sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2016, sách bộ luật lao động mới nhất 2016, sách vidal việt nam 2016, sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất,sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới nhất, sách bộ luật dân sự 2016, sách mims việt nam 2016, mua sách luật ở tp. hcm giá rẻ,cẩm nang pháp luật dành cho giám đốc doanh nghiệp năm 2016 I
Thiết kế bởi Nội thất